Arthritis
Natural Remedies

Most Effective Natural Remedies for Arthritis

High Dose Magnesium, Vitamin C
Posted by Stefan (Polska) on 04/11/2021
5 out of 5 stars

[Google translate from Polish - not great, apologies to the author of this post!]

Once I read an article about [parrot beaks] from a priest who had healed with magnesium and I thought to myself that I had nothing to lose because I had a problem with my back and hip, which 10 years ago was dying, he said that it would need to be replaced soon. I started drinking 2.6 grams of magnesium chloride in divided doses during the day with Vit.C. I took 1,000,000 mg. i.e. 1 kg. and the same amount of vit C. It's hard for me to say now how much time it took, but I won't go to a doctor for advice on joints and spine, because I normally don't limp. I would like to point out that I have a lot of traffic on the plot and during renovation. If someone does not work physically, he should exercise a lot. Now, when I overwork a bit, I lubricate the sore spots with DMSO and after the pain.

-------

Kiedyś przeczytałem artykuł o dziobach papugi u pewnego księdza który wyleczył się magnezem I pomyślałem sobie że nie mam nic do stracenia mając problem z kręgosłupem I biodrem, które to 10 lat temu pewien konował zqpowiedział się że niedługo będzie trzeba wymienić. Zacząłem pić 2,6 grama chlorku magnezu w podzielonych dawkach w ciągu dnia I vit.C. Przyjąłem 1000000mg. czyli 1 kg. I tyle samo vit C. Trudno mi teraz powiedzieć ile czasu to trwało ale więcej po poradę odnośnie stawów I kręgosłupa do lekarza się nie wybiore, bo normalnie chodzę nie kuleję. Zaznaczę przy tym że mam dużo ruchu na działce I przy remoncie. Jeżeli ktoś nie pracuje fizycznie to powinien bardzo dużo ćwiczyć. Obecnie jak się trochę przepracuję smaruję bolące miejsca DMSO I po bólu.

EC: If anyone can improve that translation for us, please reply!