Pyometra in Dogs: Treatment and Home Remedies

General Feedback
Posted by C.J. (Nederland) on 09/23/2021
3 out of 5 stars

open pyometra vragen

waarom wordt eerst de remedie gegeven als men toch besluit daarna het dier te laten steriliseren. ? Wat is de reden dat daar niet direct voor wordt gekozen. ???????? Mijn Poes kreeg open Pyometra en scheidde veel pus af, die erg stonk. Bij de dierenarts werd er gezegd dat ik met medicatie haar door heen kon helpen. Maar zodra ze genezen was ze direct bij de eerste krilsheid naar de kater moest om een nieuwe infectie te voorkomen. Dat was geen optie, kater was niet beschikbaar. Heb echter terplekken beslist dat ik een Castratie wilde. Nee geen castratie, maar een sterilisatie wilde de DA wel doen, dat was voldoende. Achteraf werd het een castratie omdat op de baarmoeder cystes te vinden waren. Poes voelt zich nu weer helemaal content.

Translated from Dutch:

open pyometra questions

Why are these remedies given first if one nevertheless decides to have the animal sterilized afterwards? ? What is the reason that this is not immediately chosen. ???????? My Cat got open Pyometra and secreted a lot of pus, which smelled very bad. The vet was told that I could help her with medication. But as soon as she was healed, she had to go to the male immediately at the first cold to prevent another infection. That was not an option, hangover was not available. However, I decided on the spot that I wanted a castration. No, no castration, but the DA wanted to do a sterilization, that was enough. Afterwards it was castration because cysts could be found on the uterus. Poes now feels completely content again.